Programma


Het eerste jaar starten we met basisbeginselen voor het vak als adoptiecoach.

We besteden o.a. aandacht aan de veiligheidsprincipes (SAFETY/5V3W), de historie van adoptie in NL en deels internationaal, de verschillende methoden en technieken en de basiszaken rondom psychologische processen en het onderscheid kunnen maken tussen competenties (kennis, kunde en vaardigheden) van de coach en de noodzaak tot doorverwijzen in het kader van ernstige (psychische) situaties van en met geadopteerden.

INTRO

 • Kennismaking
 • Inventarisatie leerthema's
 • Principe afspraken over veiligheid en privacy

 BASIS

 • Een eeuw adoptiegeschiedenis
 • Juridische context en verdragenrecht
 • Sociologie van afstand en adoptie

 CASUISTIEK

 • Voorbeelden uit de praktijk en oefenen met de casussen.
 • Eigen (oefen)casussen
 • Simulatie en praktijkoefeningen

VAARDIGHEDEN

 • Het doen van een anamnese
 • Interviewen van cliënten
 • Sociale vaardigheden, technieken en feedback

HULPVERLENING

 • Toegepaste Psychologie
 • Pathologie (ziekteleer)
 • Medische basiskennis (DSM)

EMOTIONELE ONTWIKKELING

 • Traumaleer voor de praktijk
 • Stress en regulatie
 • Rouw & Verliesverwerking

METHODEN EN TECHNIEKENmodule coachingsvaardigheden

De ervaring leert dat extra aandacht aan de vaardigheidskant welkom is. Zeker in kader van het onderwerp afstand en adoptie. Daarom wordt er geadviseerd om vooral voor deelnemers met een korte of geen afgeronde coaching opleiding de extra module coaching vaardigheden te volgen. Deze wordt gegeven door Bina de Boer en Susan Stam. Tijdens de opleiding wordt met name aandacht besteed aan casuïstiek gestuurde coaching vaardigheden.