Opleiding


Ervaring

We proberen zoveel mogelijke in te zoomen op reeds bestaande kennis en ervaringen van deelnemers.

 

Kennis

Daarnaast bieden we minimale basiskennis hulpverlening aan en coachingstools.

 

Praktijk

We behandelen casuistiek uit de praktijk en naast het bespreken van de stof, oefenen we de praktijk ook tijdens de les.

Theorie
Er wordt de nodige theorie gegeven om ook minimale analyses te kunnen maken over en voor de client belangrijke feedback.


JAAR I

Het eerste jaar staat in het teken van zelfkennis en positionering ten opzichte van de onderwerpen; afstand, adoptie en autonomie. We focussen vooral op de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsgebieden van de deelnemers. Het uiteindelijke doel is je vaardig en handelingsbekwaam te maken zodat je klaar bent de praktijk in te gaan.

CERTIFICAAT I

JAAR 2

Het tweede jaar staat vooral in het teken van de praktijk. Hoe werkt een coachingsonderneming en met welke zakelijke en wettelijke vereisten dien je rekening te houden. Maar ook de maatschappelijke en politieke thema's rondom afstand en adoptie komen aan de orde. En de gevolgen voor je praktijk en je positionering.CERTIFICAAT II

JAAR 3

Het derde jaar staat in het teken van de verdieping. Er worden korte onderzoeken en schrijfopdrachten gegeven en ook is er dan meer ruimte voor intervisie en supervisie om de deelnemers daadwerkelijk bij te staan bij hun praktijk. Door middel van verbeterprogramma's, het volgen van bij en nascholingstrajecten elders in het land om je beroepsklaar te maken.

DIPLOMA